คำขวัญคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "สังคม เพื่อ สังคม"

                      
                          
    
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ Download Logo ชนะเลิศจากการประกวด 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน  
     http://www.cmu.ac.th/5thdecadecmu.php      PowerPoint background download 50th CMU Anniversary